Referencie

  • Mesto Prešov - Mestský cintorín - ošetrenie stromov po kalamite
  • Mesto Prešov - Mestský cintorín - ošetrenie stromov, redukcie koruny, výrub
  • Mesto Prešov - inštalácia dynamickej a statickej väzby a zdravotný rez na 200-ročnom breste horskom
  • obec Župčany - park - bezpečnostný rez
  • obec Svinia - park - bezpečnostný rez, redukcia
  • Budimír - Historický park - ošetrovanie stromov, výruby
  • Budimír - Obecný cintorín - zdravotný rez
  • Košice - Mestský cintorín - nebezpečné výruby stromov
  • Košice - centrum mesta - zdravotný rez chránenej sophory
  • Košice - centrum mesta - redukcia konárov a dynamická väzba na jeseni štíhlom
  • Košice - základná škola - ošetrovanie stromov
  • Košice - park pri hlavnej stanici - ošetrovania a dynamická väzba na chránenom topoli bielom
  • Poprad - centrum mesta - redukcia topoľov
  • Poprad - Mestské múzeum - ošetrenie a výruby drevín
  • Svit - priemyslený park - bezpečnostný rez
  • Rakovec nad Ondavou - obecný park - ošetrovanie vzácnych dubov, pravdepodobne najstarší strom na Slovensku - chránený dub - zdravotný rez, inštalacia dynamickej a statickej väzby
  • Kežmarok - centrum mesta - hlavový rez na lipách

Published on 24.11.2018 by Admin