Úvod

Práca so stromami je pre nás nie len prácou, ale v prvom rade záľubou. Preto ku každému stromu pristupujeme citlivo, s rozumom a s reálnym odborým pohľadom.

  • Odborné ošetrovanie drevín
  • Rizikové výruby
  • Väzby korún stromov


Certifikáty:

Published on 24.11.2018 by Admin